Bauskas Kultūras centrs
Kalna iela 18, LV-3901
Bauskas novads, Bauska
Tel. nr. 63923291 kultura@bauska.lv
Reģistrētiem lietotājiem

Kāpēc reģistrēties?
Reģistrējies un tu iegūsi iespēju komentēt bildes un rakstus!


Aizmirsi paroli?


Iepirkumi

 

IUB PUBLICĒJAMIE IEPIRKUMI

Paziņojuma publicēšanas datums

Iepirkuma identifikācijas Nr.

Iepirkuma nosaukums

Iepirkuma dokumenti 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

15.06.2017. BKC-TI-2017/12 Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Bauskas Pilskalna parka estrādē

01 - NOLIKUMS

02 - PIELIKUMS Nr.1.

03 - PIELIKUMS Nr.2.

04 - PIELIKUMS Nr.3.

05 - PIELIKUMS Nr.4.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2017. gada 21. jūnija pulksten 17.00.

Bauskas Kultūras centrā Kalna iela18, Bauskā, Bauskas nov., iesniedzot personīgi, atsūtot pa pastu vai atsūtot uz e-pastu nadina.medina@bauska.lv  (parakstītu, PDF vai JPG formātā).

 10.06.2016  BKC/2016/002 Skatuves podestu, jumta konstrukciju komplekta,  gaismas un skaņas iekārtu piegāde, uzstādīšana - demontāža un apkalpošana Bauskas pilsētas svētkos   01 - NOLIKUMS                  02 - Pielikumi - 1;2;3;5;6;13;  03 - Pielikums - 4 Tehn.spec.  04 - Pielikums - 7 tehn.pras.    05 - Pielikums - 8 tehn.pras.    06 - Pielikums - 9 tehn.pras.    07 - Pielikums - 10tehn.pras.  08 - Pielikums - 11 Rātslauk.  09 - Pielikums - 12 Darba        uzdevums

Piedāvājumus iesniegt līdz 2016. gada 30. jūnijam

Lēmumums/BKC/2016/002 

2016.07.29. noslēgts līgums ar SIA "Full Stage" BKC/2016/002/1 - 14.3/14

31.03.2016 BKC/2016/001 Bauskas Kultūras centra Adminstrācijas korpusa telpu remonta darbi   01 - Nolikums                 02-pielikumi_1līdz 5          03-pielikums 6_(1.daļa)    04-Pielikums 7(1.daļa)      05-Pielikums_8_(2.daļa)    06-Pielikums 9_(3.daļa)    07-Pielikums 10_(4.daļa)    08-Finanšu pielikumi 

Piedāvājumus iesniegt līdz 2016. gada 02. maijam        1. daļas pārtraukšana, prot. N3  

  Lēmums BKC/2016/001                      Līgums BKC/2016/001-4.daļa                Līgums BKC/2016/001-3. daļa Līgums BKC/2016/001-2.daļa

   

16.06.2015 BKC/2015/002 Skatuves podestu, jumta konstrukciju komplektu, gaismu un skaņas aparatūras piegāde, uzstādīšana-demontāža un apkalpošana Bauskas novada svētkos

01 - Nolikums

02 - Pielikumi

Piedāvājumus iesniegt līdz 2015. gada 01. jūlijam

Lēmums_BKC/2015/002 

2015.07.16.noslēgts līgums ar SIA "Full_Stage"  BKC/2015/002/55

03.03.2015 BKC/2015/001 Mobīlā aprīkojua - telts piegāde un pārdošana

01-Nolikums

02-Pielikumi

Piedāvājumus iesniegt līdz 2015.gada 19.martam 

Lēmums_BKC/2015/001 

2015.04.07. noslēgts līgums ar SIA"TECTO" BKC/2015/001/26 

 

15.09.2014 BKC/2014/003 Bauskas KUltūras centra koncertu zāles vienkāršota renovācija

Nolikums; Pielikumi; Tāmes  Tehniskā Specifikācija1.daļa  Tehniskā specifikācija2.daļa;

 26.09.2014  vērtēšana   BKC_2014_003_protokols_Nr.5_ lēmums 2daļa;   BKC_2014_003_protokols Nr.6_lēmums_1.daļa;  Līgums_SIA"Benson Idustry"_BKC-2014-003-1.daļa;  Līgums_SIA"PRODEV" _BKC-2014-003-2.daļa;     

    

28.08.2014 BKC/2014/002 Bauskas Kultūras centra koncertu zāles ieejas vienkāršota renovācija

Nolikums; Pielikumi; Tāmes
Tehniskā specifikācija 1.daļa.
Tehniskā specifikācija 2.daļa
Tehniskā specifikācija 3.daļa

Iepirkums pārtraukts 1. un 2.sadaļā;  08.09.2014  IeK_protokols_Nr.2/BKC/2014/002;  IeK_protokols_Nr.3/BKC/2014/002;  IeK_protokols_Nr.4/BKC/2014/002;  Līgums_Z/S_"Siliņi"_BKC-2014-002-3.daļa;

11.08.2014

 BKC/2014/001

Bauskas Kultūras centra koncertu zāles ieejas vienkāršota renovācija

Nolikums
Tehniskā specifikācija
Tāmes 
Pielikumi

Iepirkums pārtraukts

25.08.2014

IeK protokols Nr.2

 

TIRGUS IZPĒTES UN CENU APTAUJAS

TIRGUS IZPĒTE DOKUMENTĀCIJA PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA PIEZĪMES
BKC-TI-2017/11
"Gaismu un Skaņas iekārtu piegāde, montāža - demontāža un apkalpošana Bauskas pilskalna estrādē"
01-Instrukcija
02-Pielikumi 1-5
03-tehn.prasibas
04-Darba uzd.
2017. gada 02. jūnijs
plkst. 12:00
Aktuāla
 BKC-TI-2017/10
"Ēku renovācijas projekta Tehniskās specifikācijas izstrādāšana"
01-Instrukcija
02-Pielikumi 
03-Tehniskie Noteikumi
 2017. gada 30. maijs plkst.12:00 Noslēgts
Vērtēšana. 
BKC-TI-2017/09
"Mobilā aprīkojuma - Skatuves jumta konstrukcijas noma Kultūras pasākuma nodrošināšanai"
01-Instrukcija
02-specifikācija
03-Pielikumi
04-Līguma proj.
2017.gada 31. maijs
plkst. 14:00 
Aktuāla
BKC-TI-2017/08 "Ēdināšnas pakalpojumu nodrošināšana Bauskas Kultūras centram" Instrukcija
Pielikumi 
2017.gada 18.maijs, plkst.17:00

Noslēgta

Tirgus izpētes ziņojums

BKC-TI-2017/07 „Tipogrāfijas pakalpojumi”  Instrukcija;
Pielikumi; 
2017.gada 28.aprīlis, plkst.17:00  Noslēgta

Tirgus izpētes ziņojums 

BKC-TI-2017/06 „Lielformāta druka un pēcapstrāde” Instrukcija;
Pielikumi;
2017.gada 28.aprīlis, plkst.17:00

Noslēgta

Tirgus izpētes ziņojums 

BKC-TI-2017/05 Konditorejas izstrādājumu iegāde Bauskas Kultūras centram”  Instrukcija;
Pielikumi;
2017.gada 24.marts, plkst.17:00  Noslēgta
BKC-TI-2017/04 Ziedu, dekoru un citu floristikas materiālu piegāde Bauskas Kultūras centram”  Instrukcija; 
Pielikumi
;
2017.gada 22.marts, plkst.17:00  Noslēgta
BKC-TI-2017/03 "Mobilā aprīkojuma noma Kultūras pasākuma norises nodrošināšanai" 01 - Instrukcija
02 - pielikumi; 
03 - Specifikācija; 
2017.03.21 plkst. 14:00

Noslēgta
Lēmums

BKC-TI-2017/02 "Skatuvespodestu - grīdas piegāde un pārdošana" 01 - Instrukcija;  
02 - Pielikumi;  
03 - Specifikācija
 2017.03.16 plkst. 14:00 Noslēgta
Lēmums
BKC-TI-2017/01 "LED sistēmas skatuves gaismu pārdošana un piegāde" 01-Instrukcija
02-Pielikumi; 
03-Specifikācija 
 2017.03.08 plkst.14:00

Noslēgta
Lēmums; 

Līgums pārtraukts 
Protokols Nr.-1

BKC-TI-2016/9 „Tērpu un apavu iegāde Bauskas Kultūras centra senioru deju kopai “Biguļi””   2016.gada 7.oktobris, plkst. 14:00 Noslēgta
BKC-TI-2016/8 „Tautas tērpu iegāde Bauskas Kultūras centra Tautas deju ansamblim “Jandāls””   2016.gada 7.oktobris, plkst. 14:00 Noslēgta
BKC-TI-2016/7 „Rietumvidzemes jaku iegāde deju kolektīvam “Mēmele””   2016.gada 22.septembris, plkst. 17:00 Noslēgta
BKC-TI-2016/6 “Bauskas Kultūras centra Lielās zāles krēslu pārvalku izgatavošana”   2016.gada 22.septembris, plkst.17:00  Pārtraukta
BKC-TI-2016/5 „Tērpu un apavu iegāde Bauskas Kultūras centra deju kopai “Biguļi””   2016.gada 21.septembris, plkst.17:00 Pārtraukta
BKC-TI-2016/4 „Tautas tērpu iegāde Bauskas Kultūras centra Tautas deju ansamblim “Jandāls””   2016.gada 21.septembris, plkst.17:00 Pārtraukta
BKC-TI-2016/1 „Tērpu un apavu iegāde tautas deju ansamblim „Jandāls”"   2016.gada 19.februāris, plkst.17:00 Noslēgta
BKC-TI-2015/5 "Bauskas Kultūras centra koncertu zāles jumta koka konstrukciju un skatuves telpas griestu un grīdas apstrāde ar antipirēnu"   Pielikumi 2015.07.15 plkst.17:00 Noslēgta
Lēmums