Par mums

Par mums

Bauskas novada pašvaldības iestāde Bauskas Kultūras centrs ir lielākā novada kultūras iestāde, kuras galvenie uzdevumi ir piedāvāt daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras pasākumus dažādām novada iedzīvotāju sabiedrības un vecuma grupām, veicināt un atbalstīt tradicionālās latviešu kultūras saglabāšanu un mākslinieciskās jaunrades procesu, kā arī nodrošināt valsts svētku, piemiņas dienu un tradicionālo pasākumu norisi Bauskā.

Bez dažādu žanru koncertiem, teātra izrādēm un kino seansiem, kultūras centrs organizē arī Bauskā par tradicionāliem pasākumiem kļuvušas kultūras norises: janvārī latviešu tautas deju zelta fonda deju konkursu “Bigas krūze”, maijā Latvijas mēroga fotoplenēru “Foto dienas Bauskā” un “Ģimeņu sporta dienu”, jūlijā Senioru deju festivālu “Annas danči”, decembrī jauniešu kolektīvu deju un sporta sacensību konkursu “Ziemassvētku kauss”, kā arī citus.

2017.gada pavasaris Bauskā iezīmējās ar pirmajiem “Vimbu svētkiem”, savukārt tradicionālie pilsētas svētki augusta sākumā pārtapuši par mūzikas un aktīvās atpūtas festivālu “Bauska TasTe”.

Bauskas novada svētki ik gadu pašus baušķeniekus un mūsu puses viesus iepazīstina ar novadā ietilpstošo pagastu neatkārtojamo šarmu – pērn ar Bruknas muižu Dāviņu pagastā, šogad ar Ceraukstes pagasta Ribbes dzirnavām, bet nākamgad svētki vedīs tālāk uz Vecsaules pagastu.

Kultūras centrs iesaistās arī citu organizatoru nozīmīgāko pasākumu realizēšanā gan ar metodisku, gan tehnisku atbalstu.

Bauskas Kultūras centrs ir mājas 18 amatiermākslas kolektīviem un apmēram četriem simtiem to dalībnieku, kas savus radošos talantus un meistarību pierādījuši gan novadā, gan Latvijā, gan arī ārpus tās robežām.