Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par atļauto amatiermākslas mēģinājumu procesu

No 20. maija vakcinētām vai Covid-19 izslimojušām personām atviegloti drošības pasākumi amatiermākslas kolektīvu mēģinājumos grupās līdz 20 personām, kas turpmāk var notikt arī telpās. Latvijas Nacionālais kultūras centrs sagatavojis atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu procesu.

Ko nosaka jaunais (19. maija) Ministru kabineta regulējums?
Amatiermākslas kolektīvi (tai skaitā kori, orķestri, tautas mūzikas ansambļi, deju kolektīvi un citi tautas mākslas kolektīvi), kuru dalībnieki ir vakcinējušies vai izslimojuši Covid-19, no 2021. gada 20. maija var rīkot mēģinājumus klātienē telpās, neievērojot prasību valkāt maskas un 2 metru
distancēšanos.

Uz ko attiecas regulējums?
Uz amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem un vadītājiem.

Kas uzskatāma par vakcinētu personu?
Persona, kas ir izgājusi pilnu vakcinācijas kursu:

  • Vaxzevria – sākot ar 22 dienu līdz 90 dienai pēc pirmās devas saņemšanas. Uzreiz pēc otrās devas saņemšanas.
  • Comirnaty – sākot ar 15 dienu pēc pilna kursa pabeigšanas.
  • Moderna – sākot ar 15 dienu pēc pilna kursa pabeigšanas.
  • Janssen – sākot ar 15 dienu pēc pilna kursa pabeigšanas.

Kas uzskatāma par izslimojušu personu?
Persona, kas var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS.

Vai jāuzrāda dokumenti?
Normatīvais regulējums neprasa personām uzrādīt vakcināciju vai izslimošanu apliecinošus dokumentus.

Kurš kontrolē to, vai visi klātesošie dalībnieki ir vakcinējušies?
Atbildību par to, ka vienkopus atrodas tikai pret Covid-19 aizsargātas personas, nodrošina kolektīva vadītājs. Vadītāja pienākums ir pārliecināties par kolektīva dalībnieku vakcinācijas statusu. Kontroli nodrošina arī paši kolektīva dalībnieki paškontroles un savstarpējas uzticēšanās ietvaros.
Lai atvieglotu dalībnieku statusa kontroli, kolektīva dibinātājs var arī veikt datu apstrādi atbilstoši personas datu aizsardzības regulējumam.

Vai iekštelpu mēģinājumos drīkst piedalīties jaunieši, kuri nav potēti?
Iekštelpu mēģinājumos nedrīkst piedalīties personas, t.sk. jaunieši, kuri nav potēti vai izslimojuši Covid-19.

Kur drīkst mēģināt bērnu kolektīvi?
Bērnu kolektīvi nedrīkst mēģināt iekštelpās, bet drīkst mēģināt ārtelpās.

Vai personas, kuras nav vakcinējušās vai izslimojušas Covid-19, drīkst piedalīties mēģinājumos?
Personas, kuras nav izslimojušas Covid-19 vai vakcinējušās, drīkst mēģināt ārtelpās.

Cik personas drīkst pulcēties ārtelpu mēģinājumos?
Ārtelpās drīkst pulcēties līdz 20 personām, ieskaitot kolektīva vadītāju.

Kādas prasības jāievēro ārtelpu mēģinājumā?
Jāievēro 2 metru distance, roku dezinfekcija, pirms un pēc mēģinājuma jālieto sejas un deguna aizsegs.

Vai vienai mājsaimniecībai ārtelpu mēģinājumā jāievēro 2 metru distance?
Nē, vienai mājsaimniecībai ārtelpu mēģinājumā nav jāievēro distancēšanās.

Kādi noteikumi jāievēro kultūras iestāžu darbiniekiem?
Ja kolektīva vadītājs ir iestādes darbinieks, šī regulējuma kontekstā viņš ir uzskatāms par mēģinājuma dalībnieku un attiecīgi pieskaitāms kopējam mēģinājuma dalībnieku skaitam, ņemot vērā to, ka regulējums nosaka, ka amatiermākslas kolektīva mēģinājuma telpā vienlaicīgi drīkst uzturēties ne
vairāk kā 20 personas, neizdalot atsevišķi vadītājus un dalībniekus.

Ko darīt, ja nevar gūt pārliecību, vai trešā persona (kas nav mēģinājuma dalībnieks), kas ienāk mēģinājuma telpā, piemēram, kultūras centra darbinieks, ir vakcinēta vai izslimojusi?
Sastopoties mēģinājumu telpā ar nevakcinētu personu vai personu par kuras vakcinācijas statusu nav informācijas, visiem klātesošajiem ir jālieto mutes un deguna aizsegs un jāievēro distancēšanās. Līdz ar to rekomendējams vai nu nodrošināt arī KC darbinieku vakcināciju, vai pēc iespējas minimizēt KC darbinieku (kas nav kolektīvu vadītāji u.c. mākslinieciskais personāls) saskarsmes iespējas ar mēģinājumu dalībniekiem.

Vai maskas drīkst nevalkāt un distanci neievērot gan mēģinājumu telpā, gan visā kultūras centra ēkā?
Ņemot vērā, ka, atrodoties koplietošanas telpās, nevar izslēgt sastapšanos ar nevakcinētu personu, mēģinājuma dalībniekiem koplietošanas telpās ir jāievēro distancēšanās un jālieto sejas maskas.

Ko darīt, ja vakcinēta tikai daļa kolektīva, vai arī ir vakcinēti visi dalībnieki, bet nav vakcinēts vadītājs?
Ja vakcinēta tikai daļa kolektīva un vadītājs, mēģinājumā drīkst atrasties tikai vakcinētās un izslimojušās personas. Ja kolektīva vadītājs nav vakcinēts, vai lielākā daļa dalībnieku nav vakcinēti, mēģinājumi drīkst notikt ārtelpās līdz 20 personām grupā.

Vai izstādi drīkst apmeklēt individuāli?
Kultūras ministrija ir iesniegusi priekšlikumu grozījumiem regulējumā, kas ļautu atsākt muzeju un kultūrvietu individuālus apmeklējumus, nevērtējot to, vai personas ir vakcinētas. Šobrīd tiek apspriests jautājums, kādi papildus pakalpojumi (piemēram, izstāžu ekskursijas vai nodarbības)
varētu tikt sniegtas vakcinētām personām.

Kādas dezinfekcijas prasības jāievēro mēģinājumu laikā iekštelpās?
Vienmēr ievērot personīgās higiēnas un profilakses pasākumus: roku mazgāšanu, telpu uzkopšanu, vēdināšanu un dezinficēšanu.

Vai nepieciešami mēģinājuma dalībnieku saraksti?
Ieteicams gatavot mēģinājuma dalībnieku sarakstus, lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā.

Detalizētu infomāciju skatīt: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

Pastāsti citiem:
  • Komentāri (0)

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Nepieciešamie lauki ir iezīmēti ar *

komentārs *

  • vārds *

  • e-pasts *

*