BAUSKAS PILSĒTAI 410 UN DIŽKONCERTA “LĪGOJAM BAUSKĀ!” NOTEIKUMI

 • Atrodoties svētku teritorijā, tiek pieņemts, ka apmeklētājs ir iepazinies ar šiem noteikumiem un apņēmies ievērot tos un Latvijas Republikas normatīvos aktus.
 • Atrodoties svētku teritorijā, Jūs piekrītat, ka varat tikt fotografēts, filmēts un pēc tam atspoguļots presē, sociālajos portālos un citos medijos, kā arī pasākumu reklāmas materiālos nākotnē;
 • Svētku teritorijā Jums jāņem vērā visi organizatoru un apsardzes darbinieku norādījumi;
 • Svētku organizatoriem un apsardzes darbiniekiem ir tiesības liegt ieeju vai izraidīt no pasākuma teritorijas apmeklētājus, kuru uzvedība varētu apdraudēt citu apmeklētāju drošību un/vai traucēt pasākumu norisei;
 • Rīkotājs patur tiesības mainīt koncertu programmu vai uzstāšanās kārtību;
 • Pasākumi netiks atcelts sliktu laikapstākļu dēļ, kā arī neizmantotās biļetes netiks kompensētas;
 • Apmeklētājs apzinās, ka pasākumu laikā izmantotās skaņu pastiprinošās iekārtas var radīt papildu slodzi dzirdei, kā arī to, ka koncertu laikā var tikt izmantotas gaismu iekārtas ar stroboskopisku efektu;
 • Neatļautu priekšmetu nodošana uzglabāšanai apkalpojošajam personālam vai kārtības uzturētājiem nav paredzēta un netiks nodrošināta;
 • Apmeklētāji aicināti izmantot pasākumu teritorijā un ap to uzstādītās atkritumu tvertnes, nepiesārņot teritoriju, kā arī smēķēt tam paredzētajā vietā.

 

BIĻETES UN IEEJA PASĀKUMOS

 • LR2 un LNT dižkoncerta “Līgojam Bauskā!” biļetes iepriekšpārdošanā pieejamas “Biļešu paradīze” kasēs visā Latvijā, kā arī internetā bilesuparadize.lv.
 • Pie ieejas LR2 un LNT dižkoncertā “Līgojam Bauskā” Jūsu biļete tiks skenēta, tādēļ glabājiet savu biļeti rūpīgi un neradiet iespēju kādam nokopēt to vai uz tās esošo svītrkodu – ieiet pasākuma teritorijā varēs tikai pirmais apmeklētājs, kurš uzrādīs biļeti ar šādu kodu.
 • Rīkotājs var atteikt iekļūšanu pasākuma teritorijā, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka uzrādītās biļetes ir pirktas no nepilnvarotiem tirgotājiem vai citiem neatļautiem avotiem, vai ja tās ir kopētas vai pavairotas kā citādi.
 • Biļešu kopēšana un to tālāka pārdošana ir stingri aizliegta. Risku par biļetes oriģināla un dublikātu vienlaicīgu izmantošanu uzņemas pircējs. Organizators neuzņemas atbildību par biļetes ļaunprātīgu izmantošanu.
 • Biļešu izmantošana reklāmas kampaņās, akcijās, konkursos u.tml. ir aizliegta bez saskaņošanas ar pasākumu organizatoru.
 • Priekšnosacījums iekļūšanai pasākumu teritorijā ir personīgo mantu apskate, kas tiek veikta, lai nodrošinātu apmeklētāju drošību. Kārtības uzturētāji (apsardzes darbinieki) drīkst apskatīt apģērbu, somas un to saturu, kā arī citas lietas, kas tiek noteiktas pēc rīkotāja ieskatiem, gan ienākot pasākumu teritorijā, gan izejot no tās.
 • Apmeklētājam var atteikt iekļūšanu pasākumu teritorijā, ja, pēc rīkotāja domām, viņš ir smagā alkohola reibumā vai var nonākt pārmērīgā alkohola reibuma stāvoklī.
 • Atkārtota ieeja LR2 un LNT dižkoncertā “Līgojam Bauskā!” ar iepriekš izmantotu biļeti vai ielūgumu ir kategoriski aizliegta.
 • Bauskas Pilskalna parks 20., 21., 22., 23. un 24. jūnijā apmeklētājiem ir slēgts laikā, kad nenotiek publiski pasākumi.

 

PASĀKUMU TERITORIJĀ AIZLIEGTS IENEST:

 • Pārtikas produktus, dzērienus, alkoholiskos dzērienus (šis noteikums neattiecas uz speciālo pārtiku bērniem);
 • Visu veidu ieročus un pašaizsardzības ierīces;
 • Dūmu sveces un jebkurus sprādzienus imitējošus un pirotehnikas izstrādājumus;
 • Ugunsnedrošas, sprāgstošas, indīgas, toksiskas un kodīgi smaržojošas vielas;
 • Viegli uzliesmojošus priekšmetus vai vielas;
 • Profesionālo foto un video tehniku (ar noņemamu objektīvu) bez iepriekšējas saskaņošanas ar rīkotāju;
 • Lāzeriekārtas;
 • Lidojošus priekšmetus (radiovadāmus, bezpilota objektus, dronus) bez iepriekšējas saskaņošanas ar rīkotāju;
 • Lietussargus;
 • Lielgabarīta priekšmetus;
 • Apreibinošās vielas un narkotikas;
 • Priekšmetus, kas var apdraudēt citus apmeklētājus (naži, stikla priekšmeti, gāzes baloniņi, asi priekšmeti u.tml.).

 

PASĀKUMU TERITORIJĀ AIZLIEGTS:

 • Lietot atklātu uguni (ugunskurs, sveces, pirotehnika u.c.)
 • Lietot narkotiskās vielas;
 • Veikt jebkāda veida promocijas un mārketinga aktivitātes bez iepriekšējas saskaņošanas;
 • Ar savu uzvedību traucēt citiem pasākumu apmeklētājiem vai apdraudēt to drošību;
 • Radīt šķēršļus apmeklētāju un dalībnieku kustībai, rāpties uz norobežojumiem, margām, apgaismes ierīcēm, mastiem, nesošajām konstrukcijām;
 • Izmantot tādas apģērba detaļas, priekšmetus un uzvedības metodes, kas aizsedz apmeklētāja seju;
 • Iegādāties alkoholu un cigaretes apmeklētājiem, kuri jaunāki par 18 gadiem;
 • Uzturēties teritorijā apmeklētājiem, kuri jaunāki par 16 gadiem, laika posmā no 22.00-07.00 bez vecāku vai likumīgu aizbildņu uzraudzības;
 • Ienākt ar dzīvniekiem;
 • Peldēties pasākumu teritorijā diennakts tumšajā laikā vai alkohola reibumā;
 • Iebraukt ar transporta līdzekļiem, ja nav piešķirta caurlaide.

 

PASĀKUMU ORGANIZATORI NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR:

 • Apmeklētāju traumām, kas tiek gūtas pasākumā laikā (teritorijā atrodas medicīniskā palīdzība);
 • Apmeklētāju personīgo mantu bojājumiem, pazušanu vai to nozagšanu;
 • Iegādātām un neizmantotām biļetēm – tās netiks kompensētas;
 • Pasākumu teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu un citu preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pilnu atbildību par to uzņemas konkrētais preces pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs.

 

APMEKLĒTĀJU PIENĀKUMI:

 • Ievērot šos noteikumus;
 • Ja atskan evakuācijas paziņojums, atstāt pasākumu teritoriju pa tuvāko evakuācijas ceļu, sekojot norādēm vai kārtības uzturētāju norādījumiem;
 • Nekavējoties ziņot rīkotājiem, kārtības uzturētājiem par aizdomīgiem priekšmetiem, ugunsgrēka un piedūmojuma pazīmēm, likumpārkāpumiem un citiem drošības apdraudējumiem;
 • Pasākumu teritorijā apmeklētājs pats ir atbildīgs par savu īpašumu, rīkotājs neuzņemas nekādu atbildību par īpašumu, kas ir nozaudēts, nozagts vai bojāts pasākumu laikā. Jebkādas lietas, kas tiek atstātas pie ieejas/izejas vai kārtības uzturētājiem, ir paša apmeklētāja atbildība.

 

ATRODOTIES PASĀKUMU TERITORIJĀ, JŪS APSTIPRINĀT, KA ESAT IEPAZINUŠIES UN ŅĒMUŠI VĒRĀ IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMUS!

Pastāsti citiem:
 • Komentāri (0)

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Nepieciešamie lauki ir iezīmēti ar *

komentārs *

 • vārds *

 • e-pasts *

*