Orientēšanās sacensību “Īsto ceļu meklēsim, kad Bauska 410 svin” NOLIKUMS

 1. PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM
  • Elektroniskā pieteikšanās orientēšanās sacensībām “Īsto ceļu meklēsim, kad Bauska 410 svin” (turpmāk – orientēšanās sacensības) notiek līdz 2019. gada 20. jūnija plkst. 17.00 vai līdz brīdim, kad kopējais reģistrēto komandu skaits sasniedz 25 komandas, par ko Bauskas Kultūras centrs paziņo sociālo tīklu vietnēs;
  • Pieteikums jāiesniedz elektroniski, aizpildot anketu šeit: https://forms.gle/a2uz29M9Pa673jQE7 ;
  • Sacensību dienā no plkst. 19.00 būs iespējams pieteikt komandu sacensībām, ja vēl būs pieejamas brīvas komandu vietas.
 1. NORISES LAIKI UN VIETA
  • 19.00 reģistrācija sacensībām Bauskas Kultūras centra pagalmā;
  • 20.00 sacensību sākums;
  • Līdz plkst. 22.00 jāreģistrējas pēdējā kontrolpunktā Bauskas Kultūras centra pagalmā;
  • 22.00 sacensību noslēgums;
  • 22.30 apbalvošana.
 1. ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBU MĒRĶIS

Sniegt iespēju baušķeniekiem un pilsētas viesiem izzināt un atklāt Bauskas pilsētu, iegūt zināšanas par Bausku un tās apskates objektiem, kā arī veicināt lokālpatriotismu.

 1. DALĪBNIEKI
  • Orientēšanās sacensībās piedalās komandas 2 – 5 cilvēku sastāvā;
  • Komandas dalībnieku vecumam nav ierobežojumu, bet jāņem vērā, ka bērniem līdz 16 gadu vecumam jābūt kopā ar vecākiem vai pilngadīgu pavadošo personu;
  • Komandai uzdevuma veikšanai nepieciešama viena viedierīce ar lejuplādētu “Actionbound” lietotni, fotokameru un pieeju mobilajiem datiem, lai fiksētu atrasto kontrolpunktu.
 1. NOTEIKUMI DALĪBNIEKIEM
  • Orientēšanās sacensību dalībnieki maršrutu var veikt tikai ejot vai skrienot, aizliegts izmantot velosipēdus, automašīnas vai jebkādus citus transportlīdzekļus;
  • Sacensības notiek saskaņā ar šo Nolikumu un spēkā esošajiem Ceļu satiksmes noteikumiem (http://likumi.lv/doc.php?id=90585);
  • Pārvietojoties pa Bauskas ielām, jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi;
  • Ar savu parakstu reģistrācijas anketā komandas dalībnieki apliecina, ka ir iepazinušies ar Nolikumu, ievēros Ceļu satiksmes noteikumus, uzņemas pilnu atbildību par savu drošību un veselības stāvokli, kā arī piekrīt sacensību laikā uzņemto foto, video un audio materiālu publicēšanai.
 1. ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBU GAITA
  • Orientēšanās sacensības notiek Bauskas pilsētā, to norises teritorija attēlota sacensību kartē, kas 20. jūnijā tiks izsniegta pirms starta;
  • Pēc starta komanda dodas trasē ar nolūku atrast sacensību kartē norādītos kontrolpunktus, kurus komanda var meklēt brīvi izvēlētā secībā;
  • Komanda pēc brīvas izvēles apmeklē sacensību kartē norādītos kontrolpunktus, kurus reģistrē lejuplādētajā lietotnē “Actionbound”, noskenējot QR kodu. Dažos no kontrolpunktiem jāveic papildu uzdevums, kura atbilde jāreģistrē lietotnē;
  • Orientēšanās sacensību kontrolpunktu meklēšanai un uzdevumu izpildei tiek dots laiks līdz plkst. 22.00 – īsi pirms šī laika komandai jāreģistrējas arī pēdējā kontrolpunktā, kas atradīsies Bauskas Kultūras centra pagalmā, tikai pēc tam lietotnē “Actionbound” iespējams norādīt, ka komanda ir finišējusi;
  • Ja komanda pēdējo, Bauskas Kultūras centra, kontrolpunktu reģistrē pēc plkst. 22.00, tās rezultāts nekvalificējas kopējai ieskaitei;
  • Ja komandas dalībnieki bojā, noplēš vai kā citādi fiziski ietekmē kontrolpunktus, neievēro Nolikuma noteikumus, nereģistrē finišu līdz plkst. 22.00 Bauskas Kultūras centra pagalmā, tās rezultāts nekvalificējas kopējai ieskaitei.
 1. ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBU KARTE
  • Pēc tehniskās instruktāžas katrai komandai tiks izsniegta sacensību karte ar atzīmētiem kontrolpunktiem;
  • Katra komanda atbild par savu karti, tai sacensību laikā jāatrodas pie komandas.
 1. APBALVOŠANA
  • Orientēšanās sacensību organizatori apbalvos trīs komandas, kuras sacensību laikā ieguvušas augstāko punktu skaitu.
 1. CITI NOTEIKUMI
  • Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas Nolikumā, publicējot izmaiņas kultura.bauska.lv.
Pastāsti citiem:
 • Komentāri (0)

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Nepieciešamie lauki ir iezīmēti ar *

komentārs *

 • vārds *

 • e-pasts *

*