Pie Brīvības pieminekļa “Par Latvijas brīvību kritušiem”