Ikmēneša sapulce un sarunu pēcpusdiena jauniešiem

2018-10-23 16:00 - 17:00

Ikmēneša sapulce un sarunu pēcpusdiena jauniešiem Codes pagasta pārvaldē.