Par mums

Par mums

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas Kultūras centrs” ir lielākā novada kultūras iestāde, kuras galvenie uzdevumi ir piedāvāt daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras pasākumus dažādām novada iedzīvotāju sabiedrības un vecuma grupām, veicināt un atbalstīt tradicionālās latviešu kultūras saglabāšanu un mākslinieciskās jaunrades procesu, kā arī nodrošināt valsts svētku, piemiņas dienu un tradicionālo pasākumu norisi Bauskā.

Bez dažādu žanru koncertiem, teātra izrādēm un kino seansiem, kultūras centrs organizē arī Bauskā par tradicionāliem pasākumiem kļuvušas kultūras norises: janvārī latviešu tautas deju zelta fonda deju konkursu “Bigas krūze”, aprīlī “Vimbu svētkus”, maijā “Ģimeņu sporta dienu”, jūlijā Senioru deju festivālu “Annas danči”, augustā trešo lielāko festivālu Latvijā “Bauska TASTE”, novembrī amatiermākslas sezonas atklāšanas pasākumu “Kopu kopā” decembrī jauniešu kolektīvu deju un sporta sacensību konkursu “Ziemassvētku kauss”, kā arī divu nedēļu garumā Bauskas rātslaukumā durvis ver notikumu māja “Baltais briedis”.

2020. gada vasara visā Pasaulē ir dažādāka. Arī Bauskas Kultūras centra karstākā sezona aizrit citādāk kā ierasts. Masu pasākumu vietā Bauskas Kultūras centra pagalmā viesus ierobežotā, bet ļoti ekskluzīvā daudzumā uzņem “Pulsēta”.

Kultūras centrs iesaistās arī citu organizatoru nozīmīgāko pasākumu realizēšanā gan ar metodisku, gan tehnisku atbalstu.
Bauskas Kultūras centrs ir mājas 17 amatiermākslas kolektīviem un apmēram četriem simtiem to dalībnieku, kas savus radošos talantus un meistarību pierādījuši gan novadā, gan Latvijā, gan arī ārpus tās robežām.

PIEDĀVĀJAM TELPAS:
Kultūras, izklaides pasākumiem, semināriem, konferencēm un citiem ar kultūru un izklaidi saistītiem pasākumiem.

NODROŠINĀM:
Skaņas un gaismas aprīkojumu, videoprojektoru ar dažādu izmēru ekrāniem.

Par pakalpojumiem aicinām interesēties, zvanot pa tālruni 63923291 vai rakstot uz e-pastu kultura@bauska.lv

About us

The Bauska Culture Center, which is an establishment created by the local government of Bauska district, is the largest cultural institution in the region, whose main tasks are to offer diverse and high-quality cultural activities for the inhabitants of the district from various societal and age groups, to promote and support the process of preservation of the traditional Latvian culture and the artistic creation process, as well as to ensure the celebration of commemoration days and traditional events in Bauska.

In addition to various genres of concerts, theatre performances and cinema shows, the cultural center also organizes cultural events, which have already become traditions, in Bauska: in January, the gold foundation dance competition of Latvian folk-dance “A cup of biga”, in May, the national scale open air photography workshop “Fotography days in Bauska” and “Sports day for families”, in July, senior dance festival “Anna’s dances”, in December, a youth dance and sports competition “Christmas Cup”, as well as others.

While the spring of 2017 marked the first “Vimbas’ fest” in Bauska , the traditional city holidays have became a festival of music and active recreation “Bauska TASTE” in early August.

The Bauska district festival annually presents the locals and our guests with the unique charm of the municipalities within the district – Brukna manor in Dāviņi municipality, the Ribbe Mill in Ceraukste municipality, and Vecsaule municipality.

The Cultural Center also engages in the implementation of major events by other organizers, both with methodological and technical support.

The Bauska Cultural Center is home to 17 groups of amateur art groups and about 400 of their members, who have demonstrated their creative talents and craftsmanship both in Latvia, as well as abroad.

WE OFFER PREMISES:
For cultural, entertainment events, seminars, conferences and other events related to culture and entertainment.

WE PROVIDE:
Sound and light equipment, a video projector with screens of different sizes.

Feel free to contact us about these services by calling +371 63923291 or by e-mail: kultura@bauska.lv