Kontakti

Kontakti

Bauskas Kultūras centrs
Kalna iela 18, LV-3901
Bauskas novads, Bauska
Tel. nr. 63923291 kultura@bauska.lv

Rekvizīti

Rekvizīti:
Reģ.nr. 90000033119
AS SEB banka Bauskas filiāle, kods UNLALV2X
Konts: LV68UNLA0050019274982

Administrācija

Direktors

Jānis Dūmiņš
tālr.: 28689794
e-pasts: janis.dumins@bauska.lv

Direktora vietniece kultūras darbā

Elīna Māla
tālr.: 25907274
e-pasts: elina.mala@bauska.lv

Direktora vietnieks tehniskajā un saimnieciskajā darbā

Uģis Skuja
tālr.: 23202339
e-pasts: ugis.skuja@bauska.lv

Pasākumu producents

Līga Stankeviča
tālr.: 27573707
e-pasts: liga.stankevica@bauska.lv

Kultūras menedžeris

Nadīna Mediņa
tālr.: 28246228
e-pasts: nadina.medina@bauska.lv

Dizaina speciālists

Gatis Zotovs
tālr.: 29103796
e-pasts: gatis.zotovs@bauska.lv

Lietvede

Žanete Kraukle
e-pasts: zanete.kraukle@bauska.lv

Contacts

Bauska Cultural Center
Kalna street 18, LV-3901
Bauska district, Bauska
Phone number: +371 63923291 kultura@bauska.lv

Requisites:
Registration No. 90000033119
Joint-stock company ”SEB banka” Bauska’s branch, code: UNLALV2X
Account No.: LV68UNLA0050019274982

Administration

Director

Jānis Dūmiņš
Phone number: +371 28689794
E-mail: janis.dumins@bauska.lv

Deputy Director of Cultural Affairs

Elīna Māla
Phone number: +371 25907274
E-mail: elina.mala@bauska.lv

Deputy Director for Technical and Economic Affairs

Uģis Skuja
Phone number: +371 23202339
E-mail: ugis.skuja@bauska.lv

Event Producer

Līga Stankeviča
Phone number: +371 27573707
E-mail: liga.stankevica@bauska.lv

Cultural Manager / Cashier

Nadīna Mediņa
Phone number: +371 28246228
E-mail: nadina.medina@bauska.lv

Design Specialist

Gatis Zotovs
Phone number: +371 29103796
E-mail: gatis.zotovs@bauska.lv

Secretary

Žanete Kraukle
E-mail: zanete.kraukle@bauska.lv

Kase

Tālrunis uzziņām un biļešu rezervācijai: 63923291

Biļešu kases darba laiks:

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
9:00 – 18:00
Sestdiena 10:00 – 14:00
Svētdiena Brīvs

Biļetes iespējams iegādāties arī pasākuma dienā stundu pirms pasākuma sākuma.

Bauskas Kultūras centrā darbojas:

Kasē ir iespējams iegādāties biļetes uz kultūras, sporta un izklaides pasākumiem visā Latvijā!