Sadarbība

Sadarbība

PASĀKUMS BAUSKAS KULTŪRAS CENTRĀ

Lai pieteiktu pasākumu Bauskas Kultūras centra telpās, organizatoram ne vēlāk kā 10 dienas pirms pasākuma jāiesniedz pieteikums.

PASĀKUMS BAUSKAS PILSKALNA PARKA ESTRĀDĒ

Lai pieteiktu pasākumu Bauskas Pilskalna parka estrādē, organizatoram ne vēlāk kā 10 dienas pirms pasākuma jāiesniedz pieteikums.

BAUSKAS KULTŪRAS CENTRA TEHNISKĀ PALĪDZĪBA ORGANIZATORA NORĀDĪTAJĀ NORISES VIETĀ

Lai pieteiktu Bauskas Kultūras centra tehnisko palīdzību pasākuma organizatora norādītajā norises vietā, organizatoram ne vēlāk kā 10 dienas pirms pasākuma jāiesniedz pieteikums.

TIRDZNIECĪBAS PIETEIKUMA ANKETA

Lai pieteiktos kā tirgotājs Bauskas Kultūras centra rīkotajos pasākumos, pieteikuma anketa jāiesniedz ne vēlāk kā 10 dienas pirms pasākuma.

TRANSPORTA PIETEIKUMA ANKETA

Lai Bauskas Kultūras centra kolektīvs pieteiktu transportu, pieteikuma anketa jāiesniedz ne vēlāk kā 10 dienas pirms plānotā brauciena.