PIETEIKUMS PUBLISKA PASĀKUMA RĪKOŠANAI BAUSKAS PILSKALNA ESTRĀDĒ

Pieteikums publiska pasākuma rīkošanai  Bauskas Pilskalna estrādē

Kontaktpersona jautājumos par Bauskas pilskalna estrādes nomu: Inita Sondore 22016704, inita.sondore@bauskasnovads.lv

Lūdzu ņemt vērā, ka pilskalna estrādē soli nav numurēti.

Pasākums:

Pasākuma organizatora rekvizīti:

Par pasākumu atbildīgā persona:

Par tehnisko nodrošinājumu atbildīgā persona: