Izstāsti savu stāstu

2018-04-15 14:00 - 16:00

Codes pagasta jauniešu tikšanās: “Izstāsti savu stāstu!” ar viesiem Codes pagasta pārvaldes ēkā.