Izstāžu diena “Mans vaļasprieks”

2018-03-03 12:00 - 16:00

Izstāžu diena “Mans vaļasprieks” kultūras centrā “Kamarde”.
Plkst.13:00 Bauskas TT izrāde “Ērika”, režisore Ināra Hegenbarte
Plkst.17:00 Rundāles a/t “Stella” izrāde “Dzīves tango”, režisore Lilita Lauskiniece