Lielās egles iedegšana Codē

2018-12-10 13:20 - 15:00

Lielās pagasta egles iedegšana pie Codes pagasta pārvaldes.