Miķeļdienas tirgus ar koncertu

2019-09-29 12:00 - 14:00

Miķeļdienas tirgus ar koncertu atpūtas vietā “Ciema dārzs” aiz galdniecības (Codē).