Novada vokālo ansambļu koncerts

2019-06-18 18:00 - 20:00

Novada vokālo ansambļu koncerts “Kad Bauska 410 svin, Saules dārzā dziedāsim un Plūdoni mēs lasīsim” Saules dārzā.