Vokālā ansambļa „Uguntiņas” 10 gadu jubilejas pasākums

2019-10-12 19:00 - 21:00

Vecsaules pagasta senioru sieviešu vokālā ansambļa „Uguntiņas” 10 gadu jubilejas pasākums Jaunsaules skolā.