“Ziemassvētku kauss 2017” nolikums

Jauniešu deju kolektīvu konkursa “Ziemassvētku kauss 2017” pieteikuma anketa pieejama ŠEIT.

I Konkursa rīkotāji

Jauniešu deju kolektīvu konkursu “Ziemassvētku kauss 2017” (turpmāk – Konkurss) rīko Bauskas Kultūras centrs un Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu deju kolektīvu virsvadītāja sadarbībā ar Īslīces pagasta kultūras namu un Bauskas Sporta namu “Mēmele”.

II Konkursa mērķis

Konkursa mērķi un uzdevumi ir:

 • Uzturēt un veicināt jauniešu tautas deju kolektīvu dejošanas tradīcijas, nodrošinot Dziesmu un Deju svētku nepārtrauktības procesu.
 • Noteikt Konkursa uzvarētāju – dejiskāko un sportiskāko jauniešu deju kolektīvu.
 • Nodrošināt un veicināt lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju jauniešiem.
 • Veicināt kolektīvu savstarpējo sadraudzību un turpmākas sadarbības iespējas.

III Konkurss norises vieta

Konkurss notiek 2017. gada 9. decembrī Īslīces pagasta kultūras namā (Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads) un Sporta namā “Mēmele” (Uzvaras iela 10a, Bauska).

IV Konkursa noteikumi

 • Konkurss sastāv no divām daļām: deju programma (notiek Īslīces kultūras namā) un sporta aktivitāšu programma (notiek sporta namā “Mēmele”).
 • Konkursā var piedalīties B/C kvalifikācijas grupas jauniešu deju kolektīvs, kas NAV Tautas deju ansamblis un ir konkursam sagatavojis vienu no divām obligātā repertuāra dejām:
 • „BALOŽA DZIESMA” – Artas Melnalksnes horeogrāfija, Didža Rijnieka mūzika
  vai
 • „SAIMES GALDS” – Jāņa Purviņa horeogrāfija, Ernesta Medņa mūzika

un divas latviešu skatuviskās/etnogrāfiskās tautas dejas pēc brīvas izvēles, kur viena no izvēlētajām ir solo deja.  (Kolektīvs konkursā izpilda trīs dejas. Vienas dejas hronometrāža līdz 4 min).

 • Konkursā piedalās līdz 25 kolektīviem, kuri pirmie iesūtījuši Pieteikuma anketas, kā arī iepriekšējā gada uzvarētāji – Goda viesis.
 • Pēc Pieteikuma anketu saņemšanas un dalības maksas veikšanas, dalībnieki tiek iedalīti divās grupās (attiecīgajās grupās notiek skatuves mēģinājumi, deju un sporta programmas).
 • Konkursā dalībnieki uzstājas rīkotāju noteiktā secībā. Konkursa deju programmā pirmā tiek dejota obligātā deja, tad izvēles dejas.
 • Kolektīvi konkursa deju programmā uzstājas ar saviem audio ierakstiem (ieraksti iepriekš jānosūta līdz š.g. 1.decembrim uz e-pastu: mala@bauska.lv, tēmā norādot „Audio ieraksti konkursam „Ziemassvētku kauss”. Tekstā jānorāda kolektīva nosaukums un konkursā izpildāmās dejas – dejas nosaukums, horeogrāfs, mūzikas autors).
 • Konkursa dalībnieki sporta sacensībās piedalās sportošanai piemērotā apģērbā un apavos.
 • Ar sporta sacensību aktivitātēm un noteikumiem dalībnieki tiek iepazīstināti norises dienā.
 • Konkursa uzvarētājam tiek pasniegts ceļojošais kauss. Konkursa uzvarētājs nākamajā kausa izcīņā ir Goda viesis – piedalās abās konkursa programmās, bet netiek vērtēts un neveic dalības maksu.
 • Deju kolektīva vadītājs ir atbildīgs par to, lai viņa vadītā kolektīva dalībnieki ievērotu sabiedrībā pieņemtās morāles un uzvedības normas (alkohola un citu apreibinošo vielu lietošana konkursa laikā kategoriski aizliegta), ko vadītājs apstiprina ar savu parakstu Pieteikuma anketā.
 • Deju kolektīva vadītājs ir atbildīgs par dalībnieku, kolektīva līdzjutēju korektu uzvedību sacensību norises vietā, kā arī par sporta bāzes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.
 • Konkursam ir dalības maksa EUR 30,00.

V Konkursa vērtēšana

Konkursa deju programmu vērtē organizatoru izveidota žūrijas komisija vismaz trīs dejas nozares ekspertu sastāvā. Deju kolektīvs tiek vērtēts atbilstoši šādiem kritērijiem: dejas mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme; dejas horeogrāfiskā teksta precizitāte; izpildījuma muzikalitāte; tautas tērpa valkāšanas kultūra; deju kolektīva skatuves kultūra un kopiespaids.

Konkursa sporta sacensību vērtē tiesnešu kolēģija – sacensībām ir Galvenais tiesnesis un tiesneša asistenti.

Konkursa uzvarētāju nosaka, summējot kolektīva deju programmas un sporta sacensību programmas rezultātus (kopvērtējuma vieta tiek noteikta pēc augstvērtīgākā rezultāta).

VI Konkursa dalībnieki un pieteikšanās kārtība

Konkursa Pieteikuma anketa jāiesūta līdz 2017.gada 30.novembrim (pasta zīmogs) Elīnai Mālai – Bauskas Kultūras centrs, Kalna iela 18, Bauska, LV-3901 vai elektroniski – elina.mala@bauska.lv (mob. t.: +371 25907274).

Pieteikuma anketā obligāti jāaizpilda katru norādīto sadaļu, dejas jāuzrāda vēlamajā uzstāšanās secībā. Pieteikuma anketai jābūt vadītāja parakstītai. Neprecīzi un nepilnīgi aizpildītas anketas konkursam netiks reģistrētas.

VII Apbalvošana

Apbalvošana notiek Īslīces kultūras namā pēc visu rezultātu saņemšanas un apkopošanas.

Konkursa uzvarētājs saņem konkursa ceļojošo kausu “Ziemassvētku kauss”, 1.vietas diplomu un simbolisku piemiņas balvu.

Visi konkursa dalībkolektīvi saņem attiecīgo vietu diplomus un piemiņas balvas.

VIII Noslēguma jautājumi

Konkursa laikā deju kolektīvu dalībnieki var tikt fotografēti un/vai  filmēti, fotogrāfijas var tikt publiskotas vietējos laikrakstos un interneta vidē.

Pēc apbalvošanas dalībniekiem tiek nodrošināts muzikāls atpūtas vakars (līdz pulksten 01:00).

Visus izdevumus, kas saistīti ar deju kolektīva piedalīšanos konkursā sedz pats deju kolektīvs.

Pastāsti citiem:
 • Komentāri (0)

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Nepieciešamie lauki ir iezīmēti ar *

komentārs *

 • vārds *

 • e-pasts *

*