Festivāla “Bauska TASTE” ’19 noteikumi

 

 • Iegādājoties Festivāla biļetes un atrodoties Festivāla teritorijā, tiek pieņemts, ka apmeklētājs ir iepazinies ar šiem noteikumiem un apņēmies ievērot tos un Latvijas Republikas normatīvos aktus.
 • Atrodoties Festivāla teritorijā, Jūs piekrītat, ka varat tikt fotografēts, filmēts un pēc tam atspoguļots presē, sociālajos portālos un citos medijos, kā arī Festivāla reklāmas materiālos nākotnē.
 • Festivāla teritorijā Jums jāņem vērā visi organizatoru un apsardzes darbinieku norādījumi.
 • Festivāla organizatoriem un apsardzes darbiniekiem ir tiesības liegt ieeju vai izraidīt no Festivāla teritorijas apmeklētājus, kuru uzvedība varētu apdraudēt citu apmeklētāju drošību un/vai traucēt Festivāla norisei.
 • Rīkotājs patur tiesības mainīt Festivāla koncertu programmu vai uzstāšanās kārtību.
 • Festivāls netiks atcelts sliktu laikapstākļu dēļ, kā arī neizmantotās biļetes netiks kompensētas.
 • Apmeklētājs apzinās, ka Festivāla laikā izmantotās skaņu pastiprinošās iekārtas var radīt papildu slodzi dzirdei, kā arī to, ka Festivāla koncertu laikā var tikt izmantotas gaismu iekārtas ar stroboskopisku efektu.
 • Neatļautu priekšmetu nodošana uzglabāšanai Festivāla apkalpojošajam personālam vai kārtības uzturētājiem nav paredzēta un netiks nodrošināta.
 • Apmeklētāji aicināti izmantot Festivāla teritorijā un ap to uzstādītās atkritumu tvertnes, nepiesārņot parku, kā arī smēķēt tam paredzētajā vietā.

Festivāla teritorija apmeklētājiem atvērta:
3. augustā no plkst. 12.00 līdz 4. augusta plkst. 05.00
4. augustā no plkst. 13.00 līdz plkst. 24.00

BIĻETES UN IEEJAS APROČU SAŅEMŠANA

 • Festivāla biļetes iepriekšpārdošanā pieejamas “Biļešu paradīze” kasēs visā Latvijā, kā arī internetā bilesuparadize.lv.
 • Festivāla biļete derīga abām Festivāla dienām, iespējams iegādāties arī vienas dienas biļetes.
 • Pie ieejas Festivālā Jūsu biļete tiks skenēta, tādēļ glabājiet savu biļeti rūpīgi un neradiet iespēju kādam nokopēt to vai uz tās esošo svītrkodu – ieiet Festivāla teritorijā varēs tikai pirmais apmeklētājs, kurš uzrādīs biļeti ar šādu kodu.
 • Biļešu kasēs, kas atrodas pie Festivāla ieejas, ir iespējams iegādāties biļeti, norēķinoties tikai skaidrā naudā. Biļetes Festivālā uz vietas maksā 25 EUR divām dienām, bet vienas dienas biļete 13 EUR. Pensionāriem, uzrādot apliecību, un jauniešiem no 12-18 gadu vecumam ieejas maksa – 7 EUR. Bērniem līdz 11 gadu vecumam un I grupas invalīdiem ieeja ir bez maksas.
 • Iepriekšpārdošanā iegādātās biļetes pie ieejas Festivāla teritorijā tiks apmainītas pret ieejas aproci. Festivāla teritorijā var atrasties tikai ar derīgu ieejas aproci. Aproces, kas ir bojātas – saplēstas, salīmētas vai sagrieztas tiek uzskatītas par nederīgām. Biļetēm ir jāatrodas pie apmeklētāja visu Festivāla apmeklējuma laiku. Nespēja uzrādīt biļeti var būt par iemeslu apmeklētāja izraidīšanai no Festivāla teritorijas.
 • Biļeti pret aproci iespējams samainīt arī Bauskas Kultūras centra kasē (darba laiks darba dienās: 09.00-18.00; sestdienā 10.00-14.00) no 29. jūlija līdz 3. augustam.
 • Rīkotājs var atteikt iekļūšanu Festivāla teritorijā, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka uzrādītās biļetes ir pirktas no nepilnvarotiem tirgotājiem vai citiem neatļautiem avotiem, vai ja tās ir kopētas vai pavairotas kā citādi.
 • Biļešu kopēšana un to tālāka pārdošana ir stingri aizliegta. Risku par biļetes oriģināla un dublikātu vienlaicīgu izmantošanu uzņemas pircējs. Organizators neuzņemas atbildību par biļetes ļaunprātīgu izmantošanu.
 • Biļešu izmantošana reklāmas kampaņās, akcijās, konkursos u.tml. ir aizliegta bez saskaņošanas ar Festivāla organizatoru.
 • Priekšnosacījums iekļūšanai Festivāla teritorijā ir personīgo mantu apskate, kas tiek veikta, lai nodrošinātu apmeklētāju drošību. Kārtības uzturētāji (apsardzes darbinieki) drīkst apskatīt apģērbu, somas un to saturu, kā arī citas lietas, kas tiek noteiktas pēc rīkotāja ieskatiem, gan ienākot Festivāla teritorijā, gan izejot no tās.
 • Apmeklētājam var atteikt iekļūšanu Festivāla teritorijā, ja, pēc rīkotāja domām, viņš ir smagā alkohola reibumā vai var nonākt pārmērīgā alkohola reibuma stāvoklī.
 • Atkārtota ieeja Festivāla teritorijā ar iepriekš izmantotu biļeti vai ielūgumu ir kategoriski aizliegta.

TELŠU PILSĒTIŅA UN AUTOSTĀVVIETA

 • Teritorijā darbosies telšu pilsētiņa, nakšņošana telšu pilsētiņā ir bez maksas. Festivāla apmeklētājs pats atbild par savām personiskajām telšu pilsētiņā atstātajām mantām. Uz telšu pilsētiņu attiecas arī Festivāla noteikumi.
 • Festivāla teritorijā ir iespējams novietot auto. Autostāvvietas cena vienam transportlīdzeklim ir 15 EUR. Nopērkot autostāvvietas biļeti, apmeklētājs saņem caurlaidi, lai atrastos Bauskas Pilskalna parka estrādes teritorijā. Pārvietoties tālāk par noteikto stāvlaukumu Festivāla teritorijā ir kategoriski aizliegts. Izbraucot no Festivāla automašīnu stāvvietas un atgriežoties tajā citu reizi, par automašīnas novietošanu ir jāmaksā atkārtoti neatkarīgi no autostāvvietā pavadītā stundu skaita.

FESTIVĀLA TERITORIJĀ AIZLIEGTS IENEST:

 • Pārtikas produktus, dzērienus, alkoholiskos dzērienus (šis noteikums neattiecas uz speciālo pārtiku bērniem).
 • Visu veidu ieročus un pašaizsardzības ierīces.
 • Dūmu sveces un jebkurus sprādzienus imitējošus un pirotehnikas izstrādājumus.
 • Ugunsnedrošas, sprāgstošas, indīgas, toksiskas un kodīgi smaržojošas vielas.
 • Viegli uzliesmojošus priekšmetus vai vielas.
 • Profesionālo foto un video tehniku (ar noņemamu objektīvu) bez iepriekšējas saskaņošanas ar rīkotāju.
 • Lāzeriekārtas.
 • Lidojošus priekšmetus (radiovadāmus, bezpilota objektus, dronus) bez iepriekšējas saskaņošanas ar rīkotāju.
 • Lietussargus.
 • Lielgabarīta priekšmetus.
 • Apreibinošās vielas un narkotikas.
 • Priekšmetus, kas var apdraudēt citus apmeklētājus (naži, stikla priekšmeti, gāzes baloniņi, asi priekšmeti u.tml.).

FESTIVĀLA TERITORIJĀ AIZLIEGTS:

 • Lietot atklātu uguni (ugunskurs, sveces, pirotehnika u.c.).
 • Lietot narkotiskās vielas.
 • Veikt jebkāda veida promocijas un mārketinga aktivitātes bez iepriekšējas saskaņošanas.
 • Ar savu uzvedību traucēt citiem Festivāla apmeklētājiem vai apdraudēt to drošību.
 • Radīt šķēršļus apmeklētāju un dalībnieku kustībai, rāpties uz norobežojumiem, margām, apgaismes ierīcēm, mastiem, nesošajām konstrukcijām.
 • Izmantot tādas apģērba detaļas, priekšmetus un uzvedības metodes, kas aizsedz apmeklētāja seju.
 • Iegādāties alkoholu un cigaretes apmeklētājiem, kuri jaunāki par 18 gadiem.
 • Uzturēties teritorijā apmeklētājiem, kuri jaunāki par 16 gadiem, laika posmā no 22.00-07.00 bez vecāku vai likumīgu aizbildņu uzraudzības.
 • Ienākt ar dzīvniekiem.
 • Peldēties festivāla teritorijā, it īpaši diennakts tumšajā laikā vai alkohola reibumā.
 • Iebraukt ar transporta līdzekļiem, ja nav piešķirta caurlaide.

FESTIVĀLA ORGANIZATORI NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR:

 • Apmeklētāju traumām, kas tiek gūtas pasākumā laikā (teritorijā atrodas mediķi).
 • Apmeklētāju traumām, kas tiek gūtas peldoties, jo Festivāla teritorijā peldēties aizliegts.
 • Apmeklētāju personīgo mantu bojājumiem, pazušanu vai to nozagšanu, tostarp, par telšu pilsētiņā atstātajām mantām.
 • Iegādātām un neizmantotām biļetēm – tās netiks kompensētas.
 • Festivāla teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu un citu preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pilnu atbildību par to uzņemas konkrētais preces pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs.

APMEKLĒTĀJU PIENĀKUMI:

 • Ievērot šos noteikumus.
 • Ja atskan evakuācijas paziņojums, atstāt Festivāla teritoriju pa tuvāko evakuācijas ceļu, sekojot norādēm vai kārtības uzturētāju norādījumiem.
 • Nekavējoties ziņot rīkotājiem, kārtības uzturētājiem par aizdomīgiem priekšmetiem, ugunsgrēka un piedūmojuma pazīmēm, likumpārkāpumiem un citiem drošības apdraudējumiem.
 • Festivāla teritorijā apmeklētājs pats ir atbildīgs par savu īpašumu, rīkotājs neuzņemas nekādu atbildību par īpašumu, kas ir nozaudēts, nozagts vai bojāts Festivāla laikā. Jebkādas lietas, kas tiek atstātas pie ieejas/izejas vai kārtības uzturētājiem, ir paša apmeklētāja atbildība.

IEGĀDĀJOTIES FESTIVĀLA BIĻETI UN ATRODOTIES FESTIVĀLA TERITORIJĀ, JŪS APSTIPRINĀT, KA ESAT IEPAZINUŠIES UN ŅĒMUŠI VĒRĀ IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMUS!

 

 

Pastāsti citiem:
 • Komentāri (0)

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Nepieciešamie lauki ir iezīmēti ar *

komentārs *

 • vārds *

 • e-pasts *

*