NOSLĒDZIES / Tirgus izpētes “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas tehniskā projekta izstrāde” informācija pretendentiem

PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ PIEEJAMS ŠEIT.

 1. Vispārīgā informācija
  • Tirgus izpētes identifikācijas numurs
  • BKC-TI-2017/25
  • Informācija par pasūtītāju:
Nosaukums Bauskas novada pašvaldības iestāde

BAUSKAS KULTŪRAS CENTRS

Reģistrācijas numurs 90000033119
Adrese Kalna iela 18, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Kontaktpersona Uģis Skuja, Direktora vietnieks tehniski saimnieciskajā darbā
Kontakttālrunis,

e-pasts

23202339

ugis.skuja@bauska.lv

 

 1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2017.gada 9.novembra 16:00 Bauskas Kultūras centrā, Kalna ielā 18, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901, iesniedzot personīgi, atsūtot pa pastu vai parakstītu un ieskenētu atsūtot uz e-pastu: ugis.skuja@bauska.lv

 1. Informācija par tirgus izpētes priekšmetu
  • Tirgus izpētes priekšmets ir tehniskā projekta izstrāde automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas ierīkošanai, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1).
  • Paredzamais līguma izpildes laiks: gada 11.decembris
  • Līguma izpildes vieta – Bauskas Kultūras centrs, Kalna iela 18, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
 2. Prasības pretendentiem
  • Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kura ir reģistrēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  • Pretendentam ir pieredze ugunsdzēsības sistēmas tehnisko projektu izstrādei.
 1. Iesniedzamie dokumenti
  • Pieteikums dalībai tirgus izpētē, atbilstoši 2.pielikumam.
  • Cenu piedāvājums, atbilstoši 3.pielikumam.
 1. Piedāvājuma izvēles kritērijs
  • Visizdevīgākais piedāvājums, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena, un, kas pilnībā atbilst tirgus izpētes noteikumiem.
  • Pretendents, par kura kvalifikāciju un reputāciju pasūtītājam nav šaubu.
 1. Citi jautājumi
  • Par šīs tirgus izpētes rezultātiem pasūtītājs pretendentu informē triju darba dienu laikā pēc tirgus izpētes noslēgšanās.
  • Pasūtītājs slēgs līgumu (līguma projekts – pielikumā Nr.4) ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto pieteikumu un cenu piedāvājumu.
  • Pretendentam jāiesniedz piedāvājums precīzi atbilstošs šīs instrukcijas tehniskajai specifikācijai.
  • Visi tehniskie un citi jautājumi saskaņojami ar Bauskas Kultūras centra direktora vietnieku tehniski saimnieciskajā darbā Uģi Skuju (tālr.: 23202339, skuja@bauska.lv). 

1.pielikums

Tehniskā specifikācija
Tehniskā projekta izstrāde automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma
Identifikācijas Nr.BKC-TI-2017/25

Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji*:

Nr. p.k. Nosaukums Specifikācija
1. Objekta raksturojums Bauskas kultūras centrs  Kalna iela 18, Bauskas centrālā bibliotēka Kalna iela 16. Telpu kopējā platība 3314,5m2
2. Tehniskais projekts Izstrādāt tehnisko projektu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai, kas atbilst LR normatīvajiem aktiem, projektēšanā piemērojamiem standartiem un spēka esošajiem būvnormatīviem.

 

Pielikumā Ēku inventarizācijas lietas (ēkai kalna iela 18, kalna iela 16)

* Iepirkuma priekšmeta sīkākas detaļas saskaņojamas ar Bauskas Kultūras Centra direktora vietnieku tehniski saimnieciskajā darbā Uģi Skuju (t.23202339, e. ugis.skuja@bauska.lv ).


 

Pastāsti citiem:
 • Komentāri (0)

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Nepieciešamie lauki ir iezīmēti ar *

komentārs *

 • vārds *

 • e-pasts *

*