NOSLĒDZIES / Uguņošanas nodrošināšana Jaunā gada sagaidīšanas pasākumā Bauskā, Dambja ielā

1. Vispārīgā informācija
1.1. Tirgus izpētes identifikācijas numurs – BKC-TI-2017/29
1.2. Informācija par pasūtītāju:
Nosaukums: Bauskas novada pašvaldības iestāde BAUSKAS KULTŪRAS CENTRS
Reģistrācijas numurs: 90000033119
Adrese: Kalna iela 18, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Kontaktpersona: Uģis Skuja, Direktora vietnieks tehniski saimnieciskajā darbā
Kontakttālrunis, e-pasts: 23202339, ugis.skuja@bauska.lv

2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks
Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2017.gada 18.decembra 16:00 Bauskas Kultūras
centrā, Kalna ielā 18, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901, iesniedzot personīgi, atsūtot pa pastu vai parakstītu un ieskenētu atsūtot uz e-pastu: ugis.skuja@bauska.lv

3. Informācija par tirgus izpētes priekšmetu
3.1. Tirgus izpētes priekšmets ir: „Uguņošanas nodrošināšana jaunā gada sagaidīšanas
pasākumā Bauskā, Dambja ielā (laivu piestātne)”, 2018.gada 1.janvārī plkst. 00:02.,
saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1).
3.2. Līguma izpildes vieta – Laivu piestātne Dambja iela, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.

4. Prasības pretendentiem
4.1. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kura ir reģistrēta Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.2. Pretendentam ir civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, ar minimālo atbildības
limitu ne mazāku kā EUR 28 000 par vienu gadījumu.

5. Iesniedzamie dokumenti
5.1. Pieteikums dalībai tirgus izpētē, atbilstoši 2.pielikumam.
5.2. Cenu piedāvājums, atbilstoši 3.pielikumam.
5.3. Pretendentam izsniegtās Valsts policijas Licencēšanas komisijas speciālās atļaujas
pirotehnikas pakalpojumu sniegšanā kopija.
5.4. Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija, ar minimālo
atbildības limitu ne mazāku kā EUR 28 000 par vienu gadījumu.
5.5. Pretendenta drošības konsultanta (padomnieka) profesionālās kvalifikācijas sertifikātu
kopiju saskaņā ar 21.02.2006 Ministru kabineta noteikumiem Nr. 156: “Noteikumi par
drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un
darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā”.

6. Piedāvājuma izvēles kritērijs
6.1. Visizdevīgākais piedāvājums, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena, un,
kas pilnībā atbilst tirgus izpētes noteikumiem.
6.2. Pretendents, par kura kvalifikāciju un reputāciju pasūtītājam nav šaubu.

7. Citi jautājumi
7.1. Par šīs tirgus izpētes rezultātiem pasūtītājs pretendentu informē triju darba dienu laikā
pēc tirgus izpētes noslēgšanās.
7.2. Pasūtītājs slēgs līgumu (līguma projekts – pielikumā Nr.4) ar izraudzīto pretendentu,
pamatojoties uz pretendenta iesniegto pieteikumu un cenu piedāvājumu.
7.3. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums precīzi atbilstošs šīs instrukcijas tehniskajai
specifikācijai.
7.4. Visi tehniskie un citi jautājumi saskaņojami ar Bauskas Kultūras centra direktora
vietnieku tehniski saimnieciskajā darbā Uģi Skuju (tālr.: 23202339, e-pasts: ugis.skuja@bauska.lv).

Pilna informācija pieejama ŠEIT.
Salūta vizualizācija apskatāma ŠEIT.
Pieteikumus iesniegt var līdz 18. decembrim.

Pastāsti citiem:
  • Komentāri (0)

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Nepieciešamie lauki ir iezīmēti ar *

komentārs *

  • vārds *

  • e-pasts *

*