Veikti Īslīces kultūras nama pirmā stāva atjaunošanas darbi

Īslīces kultūras namā ziemas un pavasara mēnešos tika veikti 1.stāva atjaunošanas darbi, lai uzlabotu kultūras nama pieejamību un kvalitāti. Īslīces kultūras nama kolektīvi ar nepacietību gaida jaunās kultūras sezonas sākumu, jo iepriekšējās sezonas noslēgums noritēja “remonta zīmē”, kas lika samierināties ar dažādām neērtībām.

Kā viens no nozīmīgākajiem kultūras infrastruktūras objektiem Bauskas novadā tiek izmantots Īslīces kultūras nams. Tas ir viens no lielākajiem  un pasākumu ziņā noslogotākajiem kultūras namiem. Tajā notiek gan vietējās nozīmes koncerti un pasākumi, gan  Bauskas novada pašvaldības un Latvijas mēroga pasākumi un konkursi, pieaugušo un skolēnu deju skates un starptautiski mūzikas festivāli. Gada laikā Īslīces kultūras namā  notiek vairāk kā 40 pasākumi, ikdienā tajā darbojas 14 pulciņi (257 dalībnieki), kā arī šajā ēkā 2.stāva telpās tiek nodrošināta Īslīces vidusskolas 5-gadīgo un 6-gadīgo skolēnu apmācība.

Īslīces kultūras nams  tika uzbūvēts pirms vairāk kā četrdesmit gadiem. Pēdējos desmit gados, pēc tā iegūšanas pašvaldības īpašumā, ir veikti dažādi rekonstrukcijas darbi, apkures nomaiņa, gazifikācija, fasādes apdare, daļēja aprīkojuma atjaunošana. 2017.gada vasarā tika veikta kultūras nama esošo laukumu un celiņu seguma nomaiņa, kā arī stāvlaukuma paplašināšana, jo laukumu un celiņu segums bija kritiskā stāvoklī, betona plāksnes izšķiebušās un sadrupušas, vietām  pat atsegušās armatūras drātis. Taču tā nebūt nebija vienīgā problēma, kas saistīta ar ēkas ekspluatāciju. 2016.gada nogalē Būvniecības valsts kontroles birojs veica ēkas ekspluatācijas pārbaudi un konstatēja trūkumus, kas ietekmē ēkas lietošanas drošumu vai neatbilstību mūsdienu normatīvo aktu prasībām  un uzdeva novērst konstatēto bīstamību.

Daļa no būvinspektora norādījumiem tika novērsti jau līdz 2017.gada 1.martam, atbilstoši atzinumā norādītajam. Tomēr, lai novērstu ēkas neatbilstības mūsdienu normatīvo aktu prasībām un uzlabotu iekštelpu vizuālo stāvokli, bija nepieciešami ievērojami ieguldījumi. Tādēļ tika izstrādāts projekts „Īslīces kultūras nama 1.stāva atjaunošana” un iesniegts biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā. Projekta īstenošanai piešķirts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums.

Jau no 2018.gada sākuma, pašdarbības kolektīvu mēģinājumu  un pulciņu nodarbību laiki tika plānoti, saskaņoti un pārkārtoti tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu remonta darbiem. Projektā tika veikts kāpņu telpas remonts, durvju nomaiņa; vestibila/ vējtvera pārbūve; jumtiņa virs terases izveide; gaiteņu remontdarbi; lielās zāles grīdas atjaunošana un radiatoru koka aizsargrežģu  izgatavošana, nomaiņa; skatuves sienu atjaunošana; tualešu atjaunošana un izveide vides pieejamības nodrošināšanai personām ar īpašām vajadzībām, atbilstoši LVS standartiem.

Kopējās projekta izmaksas 68 992,51 EUR, publiskais finansējums 45 000,00 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 23 992,51 EUR. Būvdarbus veica SIA “GS CELT”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “BŪVĒTIKA”.

Īslīces pagasta pārvaldes vadītāja Sandra Ķisele teic paldies visiem kultūras nama apmeklētājiem, pašdarbniekiem, Īslīces vidusskolas kolektīvam, starptautiskā jauno izpildītāju konkursa “Aprīļa pilieni” darba grupai un Bauskas novada deju skates organizētājiem par sapratni un iecietību, rīkojot pasākumus remonta laikā. Paldies arī būvnieku kolektīvam un būvuzraugam par sapratni un ieklausīšanos mūsu vajadzībās. “Vislielāko paldies sakām kultūras nama čaklajiem darbiniekiem – Aigai, Evitai, Rasmai, Irinai, Robertam, Artūram un Aldim, kuri saliedēti darbojoties, nodrošināja remonta un kultūras pasākumu mijiedarbību kultūras namā un ārpus tā. Tas nebūt nebija viegls uzdevums!” piebilst pagasta pārvaldniece.

Laini aicināti apmeklēt Īslīces kultūras nama pasākumus un aktivitātes jaunajā sezonā!

Pastāsti citiem:
  • Komentāri (0)

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Nepieciešamie lauki ir iezīmēti ar *

komentārs *

  • vārds *

  • e-pasts *

*